Senzor

sterk in verbinding

Senzor

sterk in verbinding

Senzor

sterk in verbinding

Duurzame hulpverlening aan kwetsbare kinderen

Senzor is een jonge, vernieuwende zorgorganisatie met een unieke kijk op hulpverlening aan kwetsbare gezinnen.

Wij hebben ruime expertise op het gebied van het jonge kind, trauma, onderwijs-zorg, veiligheid en gedragsproblemen. Daarnaast bestaat een groot deel van onze hulpverlening uit bemiddeling bij complexe echtscheidingsproblematiek.

Ons doel is onze cliënten zo snel mogelijk weer zorgonafhankelijk te maken. Of het nu gaat om ingewikkelde vraagstukken of kleinere uitdagingen: Senzor biedt hulp op maat en zorgt – samen met de cliënt – voor een duurzame oplossing.

Unieke kijk op hulpverlening

Wij bieden systeemgerichte zorg en kijken daarbij naar het gehele systeem van een cliënt, zoals familie, school, vrienden en werk. Naast samenwerking met ouders en jeugdigen, vinden wij samenwerking met andere organisaties van groot belang.

Wij zijn partner van Mediation Praktijk Twente en werken nauw samen met andere (zorg)professionals uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening, maar ook met bemiddelaars, mediators en advocatuur.

Doordat wij laagdrempelig en outreachend werken, gaan wij verder dan de gebaande paden. Wij plakken geen pleisters, maar gaan echt tot de kern.

Senzor
Sterk in verbinding

Bekijk de video