E-health / Therapieland

Binnen Senzor maken we gebruik van “Blended-care”. Blended care is een combinatie van online en offline zorg- en contactmomenten. Een deel van bestaande face-to-face werkwijzen wordt vervangen door online modules. Te denken valt aan modules gericht op psycho-educatie en persoonlijke ontwikkeling. Binnen Senzor maken we gebruik van Therapieland. Tijdens de eerste fase van de behandeling binnen Senzor wordt de mogelijkheid van Therapieland samen met de cliënt besproken. Therapieland wordt altijd ingezet als aanvulling op de bestaande behandeling en niet als vervanging. Samen met de hulpverlener wordt gekeken of Therapieland helpend kan zijn ten behoeve van de gestelde doelen.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH