Ouderschapsbemiddeling

Wanneer ouders gaan scheiden heeft dit een grote impact op alle leden van het gezin. Naast alle praktische zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding, moeten ouders ook het ouderschap en opvoeding gaan vormgeven zonder dat ze nog partners zijn. Ondanks de scheiding blijf je samen verantwoordelijk voor het ouderschap. Soms is dit een uitdagende taak en kan dit gepaard gaan met veel strijd en emoties. Soms is er zoveel strijd dat het ouders niet meer lukt om goede afspraken te maken over de kinderen. De hulpverleners/bemiddelaars van Senzor kunnen ouders ondersteunen in het maken van afspraken en het creëren van rust. Dit kan ervoor zorgen dat het conflict tussen ouders vermindert en de kinderen er minder last van hebben.

Hoe het traject vormgegeven wordt, wordt tijdens de intake besproken. Soms gaan ouders gezamenlijk om tafel, maar soms is het nodig om eerst individueel in gesprek te gaan met ouders. Tijdens de gesprekken staat het belang van de kinderen voorop.

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het succes van de hulp. Via ouderschapsbemiddeling hopen we mensen te kunnen ondersteunen, begeleiden, informeren en adviseren om zo een reorganisatie van ouderschap tijdens of na scheiding minder conflictueus te laten verlopen.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH