Klachtenregeling

Wanneer een cliënt of betrokken een klacht heeft of niet tevreden is over de ingezette zorg, dan wordt dit in eerste instantie besproken met de betrokken medewerker. 

Geeft dit niet het gewenste resultaat, dan zal er op verzoek een gesprek plaatsvinden samen met onze mediator/ advocaat en medewerkers om het geschil te bespreken. Dit betreft enkel het proces en functioneren van de medewerker, inhoudelijke zaken omtrent de persoonlijke situatie van de cliënt worden hierin niet besproken. 

Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden verwijzen we door naar onze klachtencommissie. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zorginstelling of zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachten functionaris of klachtenbemiddelaar. Wij werken hiervoor samen met onze klachtenfunctionaris via Quasir, zie voor meer informatie www.Quasir.nl