Observatiemodule

Soms loopt het even niet lekker in een gezin. Er is bijvoorbeeld veel ruzie of er is een negatieve sfeer. Echter is het soms niet duidelijk waar dit vandaan komt en hoe dit opgelost kan worden.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag de knelpunten kan de observatiemodule worden ingezet. Een hulpverlener en/of systeemtherapeut van Senzor gaat dan in gesprek met het hele gezin en het systeem om de hulpvraag te verhelderen. Samen onderzoekt de hulpverlener met het gezin waar de knelpunten liggen en waar de kansen liggen ter verbetering.  Er wordt gezocht naar antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Hoe wordt er gecommuniceerd binnen het gezin?
  • Welke actie geeft welke reactie?
  • Welke rol en positie heeft ieder gezinslid?

Aan de hand van deze observatie worden er samen met het gezin haalbare doelen gesteld en kan de hulpverlener advies geven over het vervolg.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH