Nieuw samengesteld gezin

Wanneer een ouder na een scheiding gaat samenwonen met een nieuwe partner die al kinderen heeft, dan wordt er een nieuw gezin gevormd; een samengesteld gezin waarin leden hun nieuwe plek moeten vinden. Het vinden van een nieuwe balans kan een uitdagende klus zijn. Vaak duurt het enkele jaren voordat een samengesteld gezin in balans is.

Binnen het samengestelde gezin krijgen de kinderen en hun ouders te maken met verschillen in gezinsculturen en opvoedingsstijlen. Ook moet er worden samengewerkt met de andere ouder van het kind. Hiervoor is een goede communicatie nodig tussen alle betrokkenen. Veel kinderen hebben moeite met hun plek vinden in het nieuwe samengestelde gezin. De hulpverleners van Senzor denken mee in alle vraagstukken die een samengesteld gezin met zich meebrengt.

Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan

  • Rolverdeling ouder en stiefouder
  • Loyaliteitsproblemen bij (stief-)ouder en (stief-)kinderen
  • Relatie met de andere ouder
  • Kiezen van opvoedstijl
  • Dagelijkse opvoeding en afspraken
  • Rust en ruimte (leren) maken voor de partnerrelatie
  • Bewustwording dat het vormen van een nieuw samengesteld gezin tijd nodig heeft

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH