Individuele behandeling

Hoe ouders met elkaar en zichzelf omgaan is bepalend voor de reactie en uiteindelijk de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving, waarin zij kunnen terugvallen op ouders die hen op de juiste wijze ondersteunen, komt dit ten goede van de ontwikkeling van het kind. Het kind kan dan op een gezonde manier weerbaar worden voor de wereld waarin het opgroeit door helpende strategieën te ontwikkelen om met problemen om te gaan, zodat het ook later makkelijker zelfstandig een toekomst kan opbouwen.

Soms lukt het je als ouder niet om je kind voldoende en/of op de juiste wijze te ondersteunen doordat je zelf met problemen in de levenssfeer worstelt, of bijvoorbeeld last hebt van een (onverwerkt) trauma, angst, paniek of niet helpende gedragspatronen die je gedurende je eigen leven hebt ontwikkeld. Deze ‘rugzak’ vol met eigen ervaringen, leuke en minder leuke, draag je immers altijd bij je. Met behulp van een gz-psycholoog kan in deze rugzak worden gekeken en kunnen de problemen die erin zitten, gezamenlijk in kaart worden gebracht. Sommige problemen kunnen met rust worden gelaten, terwijl andere misschien juist aandacht behoeven.

Samen zal worden gekeken welke problemen nu het meest in de weg staan in je rol als ouder. Gezamenlijk worden (haalbare) doelen gesteld die eraan kunnen bijdragen dat de ondersteuning die jij als ouder kan bieden aan je kind (weer) een gedegen fundament heeft. Middels kortdurende individuele behandeling die kan bestaan uit verschillende vormen van psychotherapie of bijvoorbeeld EMDR, wordt naar deze doelen toegewerkt.

Afhankelijk van de hulpvraag en de gestelde doelen zal in samenspraak worden besloten hoeveel behandelsessies hiervoor nodig zijn. Wanneer langdurige behandeling geïndiceerd is, kan desgewenst worden doorverwezen naar de huisarts, die verder kan helpen bij het vinden van een passende hulpverlener.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH