Echtscheiding

Senzor heeft een breed hulpaanbod voor gezinnen die te maken hebben met scheiding.

Samen met ouders en verwijzers bespreken we welke vorm van hulp het beste past bij de hulpvraag van ouders ten behoeve van de kinderen. Naast dat Senzor hulpverlening biedt op het vormgeven van het ouderschap na de scheiding, denkt Senzor ook mee in het maken en vastleggen van afspraken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ouderschapsplan en afspraken rondom financiën na de scheiding.

Dit doen we in samenwerking met een geregistreerde mediator en een familierechtadvocaat. Afspraken die aan tafel gemaakt worden, kunnen daarmee ook juridisch vastgelegd worden. Het hulpverleningstraject van Senzor en mediationtraject gericht op het maken van afspraken kunnen gelijktijdig en naast elkaar lopen.

Ouderschapsbemiddeling

Wanneer ouders gaan scheiden heeft dit een grote impact op alle leden van het gezin. Naast alle praktische zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding, moeten ouders ook het ouderschap en opvoeding gaan vormgeven zonder dat ze nog partners zijn. Ondanks de scheiding blijf je samen verantwoordelijk voor het ouderschap. Soms is dit een […]

Verder

Begeleid contact

Wanneer er sprake is van een situatie waarin een kind alleen begeleid contact mag hebben met zijn of haar ouder, dan kunnen de hulpverleners van Senzor dit begeleide contact tijdelijk vormgeven. Het begeleide contact is altijd onderdeel van de ouderschapsbemiddeling en heeft als doel contact herstel met de ouder waarin het kind het gevoel heeft […]

Verder

Nieuw samengesteld gezin

Wanneer een ouder na een scheiding gaat samenwonen met een nieuwe partner die al kinderen heeft, dan wordt er een nieuw gezin gevormd; een samengesteld gezin waarin leden hun nieuwe plek moeten vinden. Het vinden van een nieuwe balans kan een uitdagende klus zijn. Vaak duurt het enkele jaren voordat een samengesteld gezin in balans […]

Verder

Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

Hulpverleners van Senzor kunnen met de ouder meedenken in de vragen die een ouder heeft middels een individueel traject. Een scheiding heeft een grote impact op ieder lid van het gezin. Hoe ouders met de scheiding, met elkaar en met zichzelf omgaan is bepalend voor reactie en uiteindelijk de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer kinderen […]

Verder

Methodische kindgesprekken

Wanneer ouders gaan scheiden is dit voor de kinderen een moeilijke tijd. Er komen veel emoties kijken bij ieder kind. Wanneer ouders moeite hebben het ouderschap vormgeven en er sprake is van veel strijd, onrust en negatieve emoties, heeft dit impact op een kind en kan zelfs zijn ontwikkeling vertragen of stageneren. Het is belangrijk […]

Verder