Gezin

Observatiemodule

Soms loopt het even niet lekker in een gezin. Er is bijvoorbeeld veel ruzie of er is een negatieve sfeer. Echter is het soms niet duidelijk waar dit vandaan komt en hoe dit opgelost kan worden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag de knelpunten kan de observatiemodule worden ingezet. Een hulpverlener en/of systeemtherapeut […]

Verder

Ambulante hulpverlening aan huis

Als ouders kom je regelmatig voor uitdagingen te staan in de opvoeding van je kinderen en het onderhouden van je gezin. Life events als de komst van een baby, een echtscheiding, gedragsproblemen bij een van de kinderen, een andere woonomgeving of verlies van een dierbare kan leiden tot disbalans in het gezin. Dit kan negatieve […]

Verder

14 punten van goed genoeg ouderschap

In sommige gezinnen zijn er veel vragen en maken professionals zich zorgen over ouders en de kinderen in een gezin. Er bestaan veel verschillende visies op een goede opvoeding. Toch rijst er soms de vraag vanuit verwijzers of professionals of de situatie hoe die nu is “goed genoeg” is. Waar gaat goed met de ontwikkeling […]

Verder