Werkwijze Senzor

1. Aanmelding

2. Kennismaking

Na aanmelding volgt er op korte termijn een kennismaking met cliënt en verwijzende instantie. Wanneer er overeenstemming is over de in te zetten zorg en te behalen doelen wordt door SENZOR en samenwerking met verwijzende instantie een afsprakenoverzicht opgesteld en ondertekent. SENZOR streeft ernaar in een zo kort mogelijke periode hoogfrequent vervolgafspraken in te plannen en snel zorg te leveren.

3. Inventarisatie

Quick scan en crisismanagement. SENZOR inventariseert als eerste of er juridische procedures lopen, of er sprake is van geweld of intimidatie en of er een veiligheidsplan opgesteld dient te worden om ontwikkeling en veiligheid van kind te waarborgen.

4. Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst wordt toegelicht en rechten en plichten worden doorgenomen en akkoord bevonden door alle partijen. Hulpverleningsplan wordt opgesteld.

5. Individuele gesprekken

Waar nodig worden er individuele gesprekken met ouders en/of kind ingepland om situatie goed in kaart te krijgen

6. Inzet volgens zorgplan

Inzet zorg volgens zorgplan, evaluaties in afstemming en aanwezigheid verwijzende instantie en cliënt

7. Nazorg

Nazorg. Waar nodig biedt SENZOR nazorg en in afstemming met verwijzende instantie wordt er gerealiseerd dat zorg snel opgeschaald kan worden waar nodig.

Aanmelden bij Senzor?

Aanmelden voor zorg bij Senzor gaat altijd via een verwijzende instantie. Wilt u als verwijzende instantie een cliënt aanmelden? Download het aanmeldformulier op deze pagina.

    Hebt u een vraag?

    Stel hieronder uw vraag en wij nemen snel contact met u op.

    Uw gegevens zijn veilig. Als u op ‘Stel uw vraag’ klikt gaat u akkoord met onze privacyverklaring.