Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

Hulpverleners van Senzor kunnen met de ouder meedenken in de vragen die een ouder heeft middels een individueel traject.

Een scheiding heeft een grote impact op ieder lid van het gezin. Hoe ouders met de scheiding, met elkaar en met zichzelf omgaan is bepalend voor reactie en uiteindelijk de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer kinderen opgroeien in een rustige, stabiele omgeving is de kans op een gezonde ontwikkeling groter. Soms heb je als ouder vragen die je niet samen met de ander ouder kan of wil bespreken of oplossen. Het kan hier gaan over vragen die er zijn hoe om te gaan met het gedrag van het kind of je eigen communicatie naar het kind. Maar ook vragen zoals bijvoorbeeld wie ben je als ouder, hoe geef je opvoeding positief vorm ondanks de omstandigheden en hoe zorg je goed voor jezelf.

Ouder coaching kan ingezet worden naast het aanbod van traject gericht op het vormgeven van het ouderschap. Maar het kan ook los hiervan worden ingezet. Deze vorm van individuele begeleiding kan vormgegeven worden middels gesprekken op locatie en ook  middels een telefonisch consult en/of beeldbellen.

Je leert als ouder je te focussen waar het echt om gaat; het welzijn van je kind en het ouderschap.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH