Methodische kindgesprekken

Wanneer ouders gaan scheiden is dit voor de kinderen een moeilijke tijd. Er komen veel emoties kijken bij ieder kind. Wanneer ouders moeite hebben het ouderschap vormgeven en er sprake is van veel strijd, onrust en negatieve emoties, heeft dit impact op een kind en kan zelfs zijn ontwikkeling vertragen of stageneren.

Het is belangrijk dat een kind dan een neutraal persoon heeft om zijn gevoelens mee te delen. Iemand die het kind een luisterend oor kan bieden en het kind kan coachen. De hulpverleners van Senzor bieden het kind een plek om zichzelf te kunnen uiten. Dit gebeurt middels methodische gesprekken, maar ook middels andere vormen zoals “een taal erbij”, creatief bezig zijn, spelvormen en bewegingsvormen.

Lees meer over:

  Individuele behandeling

  Ouderschapsbemiddeling

  Individuele coaching bij echtscheidingsproblematiek

  Methodische kindgesprekken

  Nieuw samengesteld gezin

  Begeleid contact

  Observatiemodule

  Ambulante hulpverlening aan huis

  14 punten van goed genoeg ouderschap

  Onrustige baby/ peuter / IMH