Senzor voor ouders

Ik maak me zorgen om de kinderen…

Als ouders kom je regelmatig voor uitdagingen te staan in de opvoeding van je kinderen en het onderhouden van je gezin. Life events als de komst van een baby, een echtscheiding, gedragsproblemen bij een van de kinderen, een andere woonomgeving of verlies van een dierbare kan leiden tot disbalans in het gezin. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn en de veiligheid van de kinderen in het gezin, wat zich bijvoorbeeld uit in slaapproblemen of angst.

Communicatie is hierin altijd de belangrijkste factor.

Senzor ondersteunt kwetsbare gezinnen met een plan op maat

Bij Senzor hebben wij alle expertise in huis om gezinnen hierbij te helpen. Hiervoor maken we een hulpverleningsplan. In dit hulpverleningsplan beschrijven we precies welke stappen we gaan zetten:

  • Hoe gaan we samen dit fundament weer vormgeven en verstevigen?
  • Hoe kunnen we zorgen voor betere communicatie?
  • Wat heeft dit gezin nodig om duurzame afspraken met elkaar te maken?
  • Maar ook: welke praktische ondersteuning is er nodig? En hoe kunnen we reële doelen stellen?

Hoe werken wij?

De huisarts of gemeente verwijst jullie door naar Senzor.

Eerst kijken we of er direct hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat er een onveilige situatie is ontstaan.

Binnen enkele weken plannen we een kennismakingsgesprek met jullie gezin en de verwijzende instantie

We onderzoeken welke problemen er zijn en welke zorg daar voor jullie gezin het beste bij past. Hiervoor maken we een hulpverleningsplan. Daarin staat precies welke
stappen we gaan zetten en hoe we de zorg vorm gaan geven.

De zorg kan bijvoorbeeld in de vorm van bemiddelingsgesprekken of coaching (voor 1 persoon en/of voor het hele gezin). Maar het kan ook betekenen dat we bij jullie thuis komen voor praktische hulp.

Expertise en kennis in huis

Bij Senzor hebben wij alle expertise in huis om jullie gezin adequaat te kunnen helpen. Ook wanneer er sprake is van uitdagingen in de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld bij psychische problemen zoals autisme of ADHD, kunnen wij jullie hulp bieden.

En hebben wij bepaalde benodigde kennis niet zelf in huis, dan beschikken we over een warm netwerk van contacten waarmee we kennis kunnen delen, sparren en intensief kunnen samenwerken.

Streven naar zorgonafhankelijkheid

Tijdens het hulpverleningstraject vinden wij het belangrijk dat er ruimte komt voor verandering en rust en dat we samen successen – groot of klein – kunnen boeken. Als dat nodig is, werken wij daarvoor samen met collega-hulpverleningsinstanties.

Ons doel is dat jullie als gezin weer vertrouwen krijgen in jezelf en in elkaar en uiteindelijk geen hulp meer van ons nodig hebben.

Aanmelden bij Senzor?

Aanmelden voor zorg bij Senzor gaat altijd via een verwijzende instantie. Wilt u als verwijzende instantie een cliënt aanmelden? Download het aanmeldformulier op deze pagina.

[contact-form-7 id="86" title="Contactformulier Sidebar"]